Nytt automatiskt system lanserat för att lindra trafikstockningar i Bangkok

27 juni 2023 • Länk till källan

Som ett strategiskt initiativ som syftar till att förbättra fordonstrafiken har Bangkok nyligen initierat ett automatiskt trafikledningssystem. Detta pilotprojekt fokuserar på att optimera trafiken över fyra betydande vägar i huvudstaden.
Chadchart, Bangkoks guvernör, avslöjade att det moderna systemet ska installeras vid 13 korsningar på viktiga stadsvägar, inklusive Rama VI Road, Ratchawithi Road, Phahon Yothin Road och Praditpat Road. Han nämnde utmaningen att placera ut nära tusen trafikpoliser över hela staden för att hantera trafikljusen i Bangkok, varav hälften är trafikljuskontrollanter. På grund av otillräckliga åtgärder för informationsutbyte mellan enheter undergrävs ofta effektiviteten.
Som en lösning på denna belastning lovar det nyinstallerade Bangkok Area Traffic Control Project (BATCP) att rätta till sådana ineffektiviteter. BATCP är programmerat för att samla in värdefull data inklusive trafiktäthet, vänteperioder vid trafikkorsningar och platser som upplever köer. Dessa data kommer sedan att användas för att hantera Bangkok-trafiken effektivt och förhindra förvärrandet av trafikstockningar. Dessutom är det nya systemet kopplat för att ge avlastning till den befintliga arbetsstyrkan av trafiktjänstemän.
Med utbyggnaden av detta intelligenta system för att täcka mer än 500 punkter över hela staden till år 2026, försöker BMA att förse bilister med avancerad Bangkok-trafikinformation tillgänglig via deras smartphones. Detta initiativ kommer att göra det möjligt för trafikanter att planera sina resvägar i förväg och optimera tid och bränsleeffektivitet.

Viceguvernören i Bangkok, Visanu, gav ytterligare insikt i detta system och belyser processen:
”Kameror har installerats i korsningar och är integrerade med ett bredare stadsövergripande kontrollsystem för att uppnå förbättrad nätverkssynkronisering.”
Han tillade att utrustning som kan upptäcka trafikstockningar på vägarna kommer att finnas på plats för att förbättra beräkningen av trafiksignaltider. Dessutom kommer volymetriska data att samlas in för att hjälpa polisen att hantera trafiken i Bangkok.
Han förutspår en förbättring på 10 % av trafikflödet under rusningstid och avsevärda 30 % på andra håll, och visar tydliga fördelar med det nyligen implementerade området trafikkontrollsystem. BMA har också enligt uppgift fått stöd från Japan International Cooperation Agency (JICA) för att smidigt underlätta realiseringen av detta trafikledningssystem i Bangkok.