Mystiskt brunt havsvatten och dålig lukt larmar invånarna i Najomtien

27 juni 2023 • Länk till källan

Invånarna i Najomtien Village nr 8 blev allt mer oroliga när havsvattnet längs deras kustlinje fick en oroande brun färg och utstrålade en illaluktande lukt den 24 juni.
Vattnet mitt emot Soi Najomtien 52 var särskilt påverkat. Det en gång klara havsvattnet förvandlades till en grumlig brun nyans, åtföljd av en överväldigande lukt. Skumtäckta vågor slår mot stranden och ett oroande antal döda fiskar sköljde upp på stranden. Orsaken bakom denna händelse är fortfarande okänd, men dess inverkan på det lokala samhället blir allt tydligare, med rapporter om ögon- och näsirritation bland invånarna.
Preliminära undersökningar har fokuserat på den närliggande kanalen, som verkar ha ett normalt flöde, vilket tyder på att problemet kommer från själva havet. Som svar bad Najomtiens bychef omedelbart hjälp från relevanta myndigheter för att ta itu med oron för de invånare som bor nära den drabbade kustlinjen.

Hotelloperatörer i det drabbade området insåg de potentiella riskerna med det förorenade havsvattnet, och vidtog försiktighetsåtgärder för att skydda sina kunder och turister. Meddelanden utfärdades som rådde besökare att avstå från att bada i havet i avvaktan på ytterligare undersökning av berörda myndigheter.