Nya regler riktar sig mot vilseledande reklam

• Länk till källan

Royal Gazette har publicerat ett tillkännagivande som begränsar användningen av vissa fraser i annonser eftersom de kan vilseleda kunder när de köper produkter eller tjänster.
Enligt de regler som träder i kraft idag är meningar som kan orsaka förvirring eller missförstånd förbjudna. De inkluderar användningen av superlativ som ”bäst”, ”finast” och ”enda” och termer som garanterar tillfredsställelse som ”pengarna tillbaka garanterade”.
Tillkännagivandet kräver också att skrivna annonser visas tydligt på thailändska, och utropare i radio- och tv-reklam måste tala tydligt och inte för snabbt.
För etermedier måste texten visas tydligt i minst fem sekunder och texthöjden måste uppta minst en 25:e del av skärmens höjd.

Kunder måste också vara fullständigt informerade om eventuella villkor för gratisprodukter eller tjänster.