Förnya körkort? DLT tar Drop-In från och med nu

Körkort kan från och med nu förnyas på Department of Land Transport-kontor i hela landet utan att behöva boka tid.
På samma sätt kan de som söker nya licenser eller byter kategori på sin licens bara komma in för service. Personer som gör förlängningar bör ha bevis på sina testresultat från onlinekursen ”e-learning” så att de kan behandla sina licenser snabbt på DLT.

Om du måste göra provet på ett testcenter kan det ta mycket längre tid.
Regler om inträdande sökande ändrades alla under pandemin men är inte längre nödvändiga.