Utlänningar bär inte munskydd och festar

• Länk till källan

Många utländska besökare bär inte munskydd och samlas i grupper i strid med Covid-19-reglerna och kommer att åtalas om de inte följer dem, varnade en talesman för regeringen på måndagen.
En taleskvinna för Center for Covid-19 sa att besökare från många länder anlände för affärsmöten till sandlådeprovinser. Provinsiella representanter berättade för CCSA att dessa besökare inte bara misslyckades med att bära munskydd vid möten, de samlades också för fester utan och orsakade överföring av Covid-19. Hon förklarade inte dessa överföringar.

Hotellpersonalen varnade dem för att de måste följa reglerna och hon sa att lagen om smittsamma sjukdomar krävde att människor skulle bära munskydd på offentliga platser och även under sammankomster. Upprepade överträdelser medförde böter på upp till 20 000 baht.
”Besökare måste rätta sig, annars kommer de att åtalas”, sa taleskvinnan.