Hushållens skulder ökar när Thailand kämpar för att återhämta sig från pandemin

• Länk till källan

Hushållens skulder under andra kvartalet i år har stigit till 14,27 biljoner baht eller 89,3 procent av BNP, bekräftade National Economic and Social Development Council (NESDC) på måndagen.
Denna ökning har placerat Thailand på 12:e plats bland 70 länder globalt och femte i Asien. NESDC:s generalsekreterare sa att Thailands hushållsskuld mot BNP hade stigit till 14,27 biljoner baht från 14,14 biljoner baht under första kvartalet, vilket är 90,6 procent av BNP. Han tillskrev denna ökning av hushållens skulder till att fler lån togs för fastighetsköp, personlig konsumtion och affärsdrift.
”Hushållens skuldsättning kommer sannolikt att stiga ytterligare eftersom ekonomin inte har återhämtat sig helt ännu och översvämningskrisen tvingar familjer att ta fler lån för att reparera sina hem och byta ut apparater. De behöver också pengar för konsumtion, sa han.

Han tillade att finanssektorn bör ägna särskild uppmärksamhet åt tre faktorer, nämligen nödlidande lån, skuldlättnader och stigande informella skulder.
”Enligt en undersökning uppgick den informella skulden under första halvåret i år till 85 miljarder baht, en ökning med 1,5 gånger jämfört med 56 miljarder baht 2019, vilket visar att vissa hushåll står inför en likviditetsbrist”, tillade han.