Utländska experters inkomstskatt sänks till 17 %

• Länk till källan

Regeringen sänker den personliga inkomstskatten för utländska experter till 17 % och avslutar dubbelbeskattning av deras inkomster från utländska källor för att locka dem att ha långtidsvistelser i landet, sa Trisulee Trisaranakul, en biträdande taleskvinna för regeringen.
Godkännandet av skatteincitamenten gick till ett utkast till kungligt dekret som syftade till att övertyga utlänningar med hög kompetens och inkomst (högutbildade yrkesverksamma) att arbeta i Thailand. Sänkningen av personlig inkomstskatt stöder regeringens politik för att främja de industrier som kommer att öka den nationella konkurrenskraften, inklusive industrier i den östra ekonomiska korridoren.

Dessutom tar utkastet till dekret bort personlig inkomstskatt för välbärgade utländska pensionärer och för utlänningar som genererat inkomster från sitt utlandsarbete och vill importera inkomsten tillsammans med deras ankomst för långa vistelser.