Trafiktango slutar med triumf för trimmning av träd

21 nov 2023 • Länk till källan

I en gemensam ansträngning tog Pattayas kommunfullmäktigeledamot, samhällsledare och miljötjänstemän framgångsrikt upp en långvarig fråga i Arunothai-samhället, där några invånare hade planterat träd längs Arunothai Soi 5, vilket orsakade trafikhinder och begränsade vägpassagen.
På grund av klagomål från invånare inspekterade teamet, ledd av fullmäktigeledamot Jirawat, platsen den 15 november. Utvärderingen avslöjade betydande trafikhinder på grund av de planterade träden, vilket bröt mot 1979 års landtrafiklag. Trots tidigare varningar och en månads anståndsperiod för korrigerande åtgärder vidtog gärningsmännen inga åtgärder för att rätta till situationen och riskerade nu böter på upp till 500 baht.

Arbetare i Pattaya City svarade genom att trimma träd som hindrar trafikanter och ta bort hinder från vägen, vilket säkerställer allmän säkerhet och smidigt trafikflöde. Invånarna i Arunothai uttryckte tacksamhet för den snabba lösningen och lyfte fram de lokala myndigheternas engagemang för en säker och sund samhällsmiljö.