Thailändska, nordiska myndigheter är överens om bättre villkor för bärplockare

 • Länk till källan

Den kungliga thailändska polisen (RTP) förde nyligen samtal om människohandel med nordiska myndigheter och lovade att driva på för fler regleringar relaterade till kontrakt undertecknade av arbetare.
Diskussionen leddes av biträdande polischef Surachate ”Big Joke” Hakparn den 16 maj och hälsade Janna Davidson, Sveriges Riksrapportör, samt representanter från Nordisk Polis- och Tullsamarbete välkomna. Representanter från det thailändska arbetsministeriet, tullavdelningen, icke-statliga organisationer för människohandel och relaterade sektorer deltog också i diskussionen.
Enligt ”Big Joke” – i sin egenskap av chef för RTP:s Child Woman Protection, Anti-Human Trafficking och Fishery Industry Center – rapporterades fler fall av online-sexhandel med barn och gjorde en razzia nyligen. På grund av en ökning av människohandel flyttades Thailand förra året upp till Tier 2 från Tier 2 Watchlist i USA 2022 Trafficking in Persons (TIP) Report.
Thailands framgångar i razzior mot arbetskraftshandel relaterad till bedrägerier, nämligen bluffsamtal från callcenter, lyftes också upp av ”Big Joke”. Men han såg också att internationell samordning fortfarande saknades eftersom bluffringarna mestadels var baserade i grannländerna.
Davidson berömde framgången med ”Big Joke’s” och Thailands ansträngningar för att ta itu med bedrägerierelaterad trafficking. Christian Froden från Polismyndighetens verksamhets-avdelning för människohandel uttryckte dock sin oro över arbetsbördan för thailändska arbetare som fått jobb som bärplockare i Sverige.

Efter ett flertal klagomål angående orättvisa avtalsvillkor från thailändska arbetare meddelade vice ständige sekreterare för arbetsministeriet att ministeriet aktivt undersöker thai-nordiska arbetskontrakt. I 2022 års rapport skickades minst 10 000 thailändska arbetare till Sverige och Finland genom rekryterare, sa han. Men i oktober lämnade ett antal bärplockare in klagomål till arbetsutskottet om tvångsarbetsvillkor och orättvisa löner. Klagomålen sa att arbetarna var överarbetade – arbetade minst 10 timmar om dagen i minst tre månader – samtidigt som de var underbetalda. Problemet har lämnats olöst i minst nio år, sedan 2014, och har enligt uppgift påverkat minst 50 arbetare.

Resultatet av en förhandling mellan arbetsministeriets generaldirektör och representanterna för thailändska rekryterare och bärdistributörer sa att deras inkomst behövde säkerställas. Arbetarna borde ha minst 30 240 baht i inkomst kvar efter sina personliga utgifter, beslutades det. Beloppet beräknades från den garanterade lägsta månadsinkomsten på 23 183 svenska kronor, eller 81 372 baht – en standardlön som avtalats av både thailändska och svenska tjänstemän.