Thailands utnyttjade, utsatta sexarbetare kan snart skyddas av lag

Många tusen thailändare har arbetat i sexindustrin i decennier utan lagligt skydd. Så det är inte förvånande att de flesta av dem ser fram emot antagandet av lagförslaget om skydd för sexarbetare.
”Utan juridisk sköld alls utnyttjas vi både direkt och indirekt”, sa en 37-årig sexarbetare.
Under de 13 år hon har sålt sexuella tjänster har hon sett operatörer använda hårda taktiker för att kontrollera sexarbetare och se till att de fortsätter att ta in pengarna. Hon påpekade att ägare till platser där sex handlas måste själva betala tjänstemän under bordet, eftersom prostitution fortfarande är olagligt i Thailand.
Ägare av så kallade tjejbarer bötfäller också sexarbetarna hårt om de inte dyker upp på jobbet under en dag eller två. Ibland drar operatörer av pengar från provisionen som kvinnorna tjänar på drycker som kunder köper åt dem, i hopp om att de ska vara för berusade för att märka det.
Och eftersom prostitution är olagligt är platser som tillhandahåller sexuella tjänster inte registrerade och därför inte underkastade bestämmelser om hygien och säkerhet. Som ett resultat är sexarbetare sårbara för sjukdomar och skador på jobbet.
”Om lagförslaget antas kommer prostitution att bli lagligt och stigmat mot oss kommer också att blekna”, sa sexarbetaren, som också är mamma.
Vad är lagförslaget om skydd för sexarbetare?
Lagförslaget drivs av Department of Women’s Affairs and Family Development i ett försök att ändra 1996 års prostitutionsskyddslag, och ge skydd för sexarbetare, samt förbättra deras livskvalitet. Institutionen har gett Thammasat University i uppdrag att utarbeta innehållet i propositionsförslaget.
”Vi tror att det slutliga utkastet kommer att vara klart nästa månad,” sa avdelningsdirektören Jintana Chanbamrung.
Hon förklarade att utarbetningsprocessen inkluderar samtal mellan alla inblandade parter så att de kan hitta en gemensam grund. Liknande lagar i andra länder där sexarbete är lagligt beaktas också. Hittills har prostitution legaliserats enligt särskilda lagar i minst 15 länder, inklusive Nederländerna och Tyskland.
”Vi hoppas kunna lägga fram ett lagförslag som är acceptabelt för majoriteten,” sa Jintana.

Chatchalawan Muangjan, Empower Foundations juridiska rådgivare, sa att när lagförslaget omvandlas till lag kommer sexarbetare att ha rätt till samma statliga välfärd som tjänstemän för närvarande åtnjuter. I propositionen föreskrivs att alla sexarbetare och deras klienter ska vara minst 18 år gamla. Sexarbetare kommer att skyddas från diskriminerande metoder och få ordentlig betalning från kunder eller platsoperatörer. Alla förmåner och villkor måste fastställas skriftligen. Det viktigaste är att lagförslaget ger sexarbetare rätt att vägra tillhandahålla tjänster när som helst. På samma sätt kan kunder också vägra att köpa tjänsten.
I händelse av tvister mellan kunder och tjänsteleverantörer kommer tjänstemän att fungera som medlare.
I propositionen definieras sexplatsoperatörer som mellanhänder som samordnar eller upphandlar sexuella tjänster för kunder, med eller utan att dra nytta av en del av intäkterna. Lagstiftningen kräver också att operatörer söker en licens, i ett försök att säkerställa ett korrekt skydd för sexarbetare.
Lagförslaget föreskriver också inrättandet av byråer som ger skydd och säkerställer att sexarbetare har tillgång till rättslig prövning. En sådan byrå skulle vara en kommitté på nationell nivå, som leds av ministern för social utveckling och mänsklig säkerhet och med chefen för avdelningen för kvinnofrågor och familjeutveckling, provinsförvaltningsavdelningen, avdelningen för sjukdomskontroll och sysselsättningsavdelningen. I utskottet skulle också sitta socialförsäkringskassans generalsekreterare, rikspolischefen, upp till tre representanter för sexarbetare och upp till tre specialister utsedda av utskottet.
Förutom kommittén på nationell nivå skulle varje provins enligt lagförslaget också ha en panel som ger skydd till sexarbetare under dess jurisdiktion. Förutom att ge skydd kommer dessa kommittéer också att erbjuda relevant information och stöd för sexarbetares yrkesutveckling.

Lagförslaget om skydd för sexarbetare försöker slå ner på övergrepp mot barn och handel med minderåriga. Lagförslaget straffar alla som betalar för sex med en minderårig i åldrarna 15 till 17 med ett fängelsestraff på mellan ett och tre år, plus böter på 20 000 till 60 000 baht. Denna påföljd kommer att tillämpas även om den minderårige är en samtyckande partner.
De som betalar för sex med en minderårig under 15 år riskerar två till sex års fängelse och böter på mellan 40 000 och 120 000 baht. Samtidigt riskerar den som skaffar en minderårig i åldrarna 15 till 17 för sexuella tjänster, även om det är med den unges samtycke, ett fängelsestraff på fem till 15 år samt böter på mellan 200 000 och 400 000 baht. Om man är medveten om eller en medbrottsling i en sådan transaktion med sitt barn riskerar de upp till 20 års fängelse och maxböter på 400 000 baht.
Människor som är oroliga för att ungdomar kan lockas till sexhandeln föreslår att lagförslaget reviderar minimiåldern för sexarbetare från 18 till 20 eller till och med 25.

Kommer denna lag att göra sexarbete mer attraktivt?
Chatchalawan tror inte att antagandet av lagförslaget om skydd för sexarbetare skulle uppmuntra fler människor att hoppa in i sexhandeln, och påpekar att det syftar till att skydda sexarbetare, inte att främja deras yrke.
”Vi kommer att delta i alla samtal och forum relaterade till lagförslaget för att säkerställa att åsikterna är balanserade,” sa hon.
Ett juridiskt erkännande för sexarbete kan också bidra till att minska det sociala fördömandet som hänger samman med handeln. En kvinnlig sexarbetare sa att hon inte förstår varför människor i sexhandeln möter så mycket stigma. Hon påpekade att sexarbete inte skadar andra, och att de i handeln bara erbjuder det lilla de har för att klara sig.
”Det här jobbet gör att jag kan försörja min familj ekonomiskt,” sa hon.
Tunyawaj Kamolwongwat, en Move Forward Party-medlem och talesman för parlamentets kommitté för ungdomar, kvinnor, äldre, etniska personer och HBTQ, sa att hans parti skulle driva igenom lagförslaget om skydd för sexarbetare om det fick makten efter det kommande valet.
”Men även om vi hamnar i oppositionslägret kommer vi att fortsätta pressa hårt för att detta lagförslag ska antas,” sa han.