Thailands premiärminister beordrar tre månaders eldningsförbud för att stävja dis, löpeld

Länk till källan

De som bryter mot ordern kommer att straffas, sa vice generalsekreterare till premiärministern och tillförordnad regeringstalesperson Anucha.
Premiärministern beordrade genomförandet av alla möjliga åtgärder för att hålla skogsbränderna under kontroll och söka samarbete från alla berörda orter för att följa ordern om förbjuden bränning till den 30 april. De som bryter mot regeln kommer att straffas, sade biträdande generalsekreterare till regeringen. Premiärminister och tillförordnad regeringstalespersonen.
Berörda myndigheter uppmanar också för att arbeta proaktivt för att skapa allmänhetens medvetenhet. Om situationen inte blir bättre kommer plananpassning att behövas för att förstärka relaterade åtgärder.

Med den allt svårare situationen för skogsbränder i många områden som ett resultat av torka, skogsbränning och exploatering, sprider sig brandrök överallt och producerar fina partiklar av PM2,5 som äventyrar människors hälsa.