Thailand legaliserar abort upp till 20 veckor

• Länk till källan • 

Thailand förlänger den lagliga gränsen för abort från 12 till 20 veckor. Den nya lagen kommer att träda i kraft 30 dagar efter tillkännagivandet av Folkhälsoministeriet i Royal Gazette, som publicerades den 26 september.
Den nya lagen föreskriver att gravida kvinnor i Thailand lagligt får avbryta en graviditet upp till 20 veckor så länge de först söker en läkare. Läkaren kommer att förse kvinnan med all information för att hjälpa henne att själva komma fram till ett beslut innan de juridiskt godkänner aborten.

I januari förra året röstade Thailands parlament för att legalisera abort under den första trimestern (upp till 12 veckor). Men straffrättsliga påföljder kvarstod för kvinnor som avbröt graviditeter under 12 veckor och inte uppfyllde kriterierna som fastställts av landets medicinska råd. På samma sätt skulle varje person eller klinik som befinns utföra aborter efter 12-veckorsgränsen riskera böter och fängelse.

De straffrättsliga påföljderna kvarstår för abort av graviditeter över 20 veckor.