Thailand främjar utvecklingen av ekologiskt ris

• Länk till källan • 

Den thailändska regeringen har uppmanat relevanta myndigheter att intensifiera marknadsföringen av ekologiskt ris för att öka inkomsterna för bönder och skapa hållbarhet inom jordbrukssektorn.
Enligt handelsministeriets permanenta sekreterare beordrade premiärministern som ordförande för den nationella rispolitiska kommittén nyligen relaterade byråer att förnya marknadsföringen av den andra fasen av planerna för ekologiska priskampanjer för 2022-25.
Premiärministern gav också ansvariga myndigheter i uppdrag att fokusera mer på forskning, växtförädling och risteknologi för att uppgradera jordbrukarnas inkomster och livskvalitet, samtidigt som regeringen borde kunna minska sin ekonomiska börda för prisgarantisystemet på lång sikt, sa han.

Det finns 700 000 rai ekologiskt ris, huvudsakligen planterat i nordost (en rai lika med 1 600 m2).
I en relaterad utveckling godkände National Rice Policy Committee 146 miljoner baht (4,2 miljoner USD) för att stödja ekologisk risodling i år.