Thai immigration lanserar nytt online 90 dagars rapporteringssystem

• Länk till källan

Det nya systemet, som gick live den 2 december, är tillgängligt under avsnittet Onlinetjänster på Immigrationens webbplats genom att välja TM47, som är det officiella namnet på formuläret som används för 90 dagars rapportering.
För att använda det nya online 90-dagarsrapporteringssystemet måste utlänningar registrera sig här: https://tm47.immigration.go.th/tm47/#/register/add. Registreringsinformation ska lämnas på engelska och när det har verifierats kommer ett lösenord att skickas till den registrerade e-postadressen (det tog cirka 2 timmar för oss att få lösenordet – kolla din skräppostmapp!)
Online 90-dagarsrapporter kan användas upp till 15 dagar före det datum då 90-dagarsrapporten ska lämnas in. Immigration säger att bekräftelse på 90-dagarsrapporten ska returneras inom 3 dagar efter det att den skickades in. Utlänningar kan också använda samma system för att logga in och kontrollera status för sin ansökan.

Det bör också noteras att 90-dagarsrapporteringssystemet online inte kan användas om en utlänning fyller i sin första 90-dagarsrapport, inte heller kan det användas för att fylla i den första 90-dagarsrapporten efter att ha fått ett nytt pass. I båda fallen måste utlänningen lämna in 90-dagarsrapporten personligen på sitt lokala immigrationskontor. Efter det kommer de att kunna använda 90-dagars onlinesystemet. För att sammanfalla med lanseringen av det nya 90-dagarsrapporteringssystemet online, har Immigration också lanserat ett nytt onlinebokningssystem för möten, som gör det möjligt för utlänningar att boka tid på sitt lokala immigrationskontor.

När appen väl har valts ger den användarna ett alternativ att välja den region i landet där deras närmaste immigrationskontor finns. I skrivande stund fanns inte Bangkok Immigration (Division 1) med i onlinebokningssystemet. Det bör också noteras att mötessystemet kanske inte fungerar om du använder VPN.