Solar Finland, partner för att etablera 100-MW solmodulfabrik i Thailand

• Länk till källan

Finska solenergiföretaget Solar Finland Ltd har gått med på att bilda ett joint venture i Thailand som kommer att etablera en tillverkningsanläggning för solcellsmoduler (PV) med en initial årlig kapacitet på 100 MW i det asiatiska landet.
Genom att delta via Solar Finland Investment Ltd, har företaget gått ihop i projektet med den finska utvecklingsfinansiären Finnfund och PEA Encom International, ett thailändskt statligt företag som ägs av Provincial Electricity Authority (PEA), enligt ett tillkännagivande förra veckan. Partnerna kommer att äga 38 %, 37 % respektive 25 % i samriskföretaget och kommer tillsammans att investera 7,5 miljoner euro i projektet.

Det gemensamma företaget, Salo Tech Thailand Ltd, kommer att producera SALO solpaneler och planeras ha en kapacitet på 100 MW per år i den första fasen, med en andra fas för att öka kapaciteten baserat på efterfrågan. Produktionen kan starta under andra kvartalet 2022.
Fabrikens produktion kommer att riktas mot den lokala marknaden och ASEAN-länderna (Association of Southeast Asian Nations).