Thai domstol sa att Prayut kan stanna, överskred inte tidsgränsen

• Länk till källan •

Thailands författningsdomstol beslutade idag att premiärminister Prayuth kan sitta kvar på sitt jobb och bröt inte mot en konstitutionella bestämmelser som begränsar honom till åtta år i tjänst.
Oppositionslagstiftare hade begärt att domstolen skulle besluta om deras påstående att Prayuth, som tog makten som arméchef efter en kupp 2014, har brutit mot åttaårsgränsen för premiärministrar som ingicks för första gången i Thailands 2017 års konstitution.
Prayuth blev officiellt premiärminister i en militärregering i augusti 2014 och utsågs till premiärminister igen efter ett val 2019. Med 2014 som startdatum skulle han ha nått sin lagliga gräns förra månaden.
Domstolen med nio ledamöter sa i en majoritetsuppfattning att eftersom konstitutionen trädde i kraft efter att Prayuth redan hade tagit makten, gällde tidsgränsen inte den tid han tidigare hade tjänstgjort, eftersom konstitutionen inte specificerade att den kunde tillämpas retroaktivt.

Domen till Prayuths fördel anses riskera att stärka en proteströrelse som länge varit motståndare till hans regering eftersom han kom till makten odemokratiskt. De har kallat till en demonstration inför domstolsavgörandet och lovat att sätta mer press på regeringen om han stannar.