Thai Airways går samman med Thai Smile för att ”minska förlusterna”

Länk till källan

Ordföranden för THAI:s kommitté som övervakar flygbolagets rehabilitering, sa att omstruktureringen hade varit på bordet ett tag och alltid varit en del av planen.
”En studie om fusionsplanen pågår nu för att revidera affärsplanen under en enhetlig strategiledningsgrupp. Vi räknar med att detta ska vara klart i maj.”
Planen kommer att läggas fram för en borgenärskommitté innan den överlämnas till transportministern för godkännande vid årets slut. Omstruktureringsstrategin syftar till att förena alla dotterbolag till en enda verksamhet bestående av det centrala ledningskontoret, personal, kabinpersonal, piloter och backoffice-system för att minska fasta kostnader och driftskostnader. Bolaget hoppas också uppnå större effektivitet inom personal och flygplan.
Thai Airways vd sa att planen skulle förenkla hanteringen och tidtabellerna och hjälpa flygbolaget att genomföra alla flygningar smidigt. Sammanslagningen skulle inte påverka THAI:s rehabplan eller tjänster. Alla 800 anställda på Thai Smile skulle behållas.

Om sammanslagningen genomförs kommer Thai Airways att se sin kapacitet ökas samtidigt som Thai Smiles flygtid kommer att förlängas från nio timmar till ca 12-13 per dag. Detta kan minska budgeten med 30 %. Dessutom planerar företaget att endast använda Thai Airways Kitchen, utan att tillgripa externa leverantörer.
Enligt Department of Business Development, Ministry of Commerce, har Thai Smile gjort förluster sedan starten. Från 2013 till 2021 gjorde flygbolaget en kumulativ förlust på nästan 16 miljarder baht. Thai Airways och dess dotterbolag skulle tjäna ca 140 miljarder i intäkter i år, en ökning med 30 %. Flygbeläggningen kan stiga till 80 %.
Thai Airways har återupptagit internationella flygningar till bland annat Europa, Australien, Kina och Japan.