Strängare trafikregler väntas komma i juli

• Länk till källan

Ett ändringsförslag som syftar till att höja böterna för trafikbrott förväntas passera senaten i slutet av denna månad och träda i kraft i juli, sa parlamentets transportkommitté.
Vice ordförande i panelen sa att den föreslagna ändringen av landtransportlagen har godkänts av huset och väntar på överläggning i senaten. Enligt lagförslaget kommer böterna för trafikförseelser som att inte följa trafikskyltar att höjas fyrfaldigt från 1 000 baht till 4 000 baht, sa en parlamentsledamot för Chart thai Pattana. Han sa att senaten förväntas godkänna lagförslaget den 31 januari, varefter det kommer att skickas tillbaka till parlamentet och lämnas in för kungligt godkännande. Han sa att kommittén har arbetat med trafiksäkerhetsregler, särskilt fortkörning, och driver på för strängare regler för förare av tunga motorcyklar – som måste ha en speciell licens – för att stävja olyckor med sådana fordon.
Den nationella biträdande polischefen sa att efter att förslaget antagits av parlamentet kommer det att behöva vänta 120 dagar innan det publiceras i Royal Gazette.

Fordonsförare som inte stannar vid övergångsställen kommer att få böter på upp till 4 000 baht efter att säkerheten för fotgängare har blivit ett hett ämne på grund av en dödsolycka där en polisman i hög hastighet körde ihjäl en läkare med sin Ducati mc när hon använde ett övergångsställe förra fredagen.