Långtidspensionärer i Thailand måste nu själva försäkra sig

• Länk till källan

Från och med oktober i år kommer pensionärer att behöva extra försäkring eller tillgängliga kontanter eftersom det thailändska hälsoministeriet har publicerat detaljerna om ändringarna den 1 oktober av O/A årliga pensionsalternativ som höjer nivån på den obligatoriska slutenvårdsförsäkringen från 400 000 baht till tre miljoner baht, eller 100 000 USD.
De gäller både nya ansökningar vid thailändska ambassader utomlands och årliga förlängningar vid landets immigrationskontor. Minimiåldern är fortfarande 50 år. Försäkringen måste täcka alla medicinska händelser, inklusive men inte begränsat till Covid, medan både utländska och thailändska försäkringsbolag är berättigade att tillhandahålla skydd. Enligt de utgående reglerna får utländska försäkringar endast användas för den första ansökan på en thailändsk ambassad och inte för efterföljande förlängningar av vistelsen.
För första gången i thailändsk immigrationshistoria kommer sökande till O/A-visum eller förlängning som inte kan få en heltäckande sjukförsäkring på grund av ålderdom, handikapp eller redan existerande tillstånd att kunna ”egen-försäkra” sig. De kommer att behöva visa minst tre miljoner baht av tillgångar som kan inkludera kontanter i en thailändsk eller utländsk bank, ägande av egendom eller liknande. Alternativt kan de visa bevis på att deras sjukhusräkningar i Thailand kommer att betalas av den sökandes hemland.

Hälsoministeriets promemoria klargör att alla anspråk på förmögenhet utomlands, eller försäkringar utfärdade av utlandsbaserade företag, kommer att kräva bekräftelse av thailändska myndigheter, inklusive thailändska ambassader utomlands eller utrikesministeriet i Bangkok. Med andra ord kan sökande förvänta sig ett komplex pappersarbete. Försäkringskraven är naturligtvis ovanpå de 800 000 baht som ska finns i en thailändsk bank, eller som bevis på regelbundna månatliga betalningar, som är en del av de nuvarande kraven. Det bör noteras att revideringarna den 1 oktober endast gäller O/A-visumet och årliga förlängningar. Pensionärer med alternativa tillstånd – som Elitvisum, icke-invandrare ”O” förlängningar av vistelse baserat på äktenskap eller pensionering – nämns inte i ministeriets kungörelse.