Skatteavdelningen minskar höginkomsttagares skatteförmåner

• Länk till källan

Inkomstavdelningen justerar ytterligare sin struktur för skattebefrielse för att minska förmånerna för höginkomsttagare och öka dem för låg- och medelinkomsttagare, sa avdelningschefen på måndagen.
Han sa att under den nuvarande strukturen fick de översta 20 procenten av inkomsttagare 80 till 90 procent av skattebefrielsepaket som erbjuds av avdelningen, medan medel-/låginkomsttagare såg få fördelar. Förändringarna skulle öka skatteintäkterna.
Förändringen följer på att skattebefrielsen på LTF (långsiktiga aktiefonder) tidigare upphävts. Tidigare kunde 15 procent av LTF-investeringarna upp till 500 000 baht dras av från skattepliktig årsinkomst.

Avdelningen erbjuder istället inkomsttagare ett avdrag på 30 procent på Super Saving Fund-investeringar upp till 200 000 baht.
”Omstruktureringen kommer att gynna medel- och låginkomsttagare, minska fördelarna för höginkomsttagare och göra det möjligt för inkomstavdelningen att få mer intäkter från skatteuppbörd,” sa han.
För närvarande kan inkomsttagare ange flera investeringar som avdragsgilla. Dessa inkluderar RMF (pensionsfonder), med 30 procent av upp till 500 000 baht som avdragsgilla från årlig beskattad inkomst. De kan också dra av livförsäkringar upp till 100 000 baht från skattepliktig årsinkomst.