Över 95 % av innehållet som Thailand ber Google ta bort är kritik mot regeringen – den högsta andelen i världen

• Länk till källan

En studie av det privata nätverksföretaget Surfshark visar att Thailand sedan 2011 har skickat in 1 147 förfrågningar om att Google ska ta bort innehåll.
Över 95 % av dessa förfrågningar handlade om innehåll som ansågs vara kritiskt mot regeringen – den högsta andelen i världen.
Som en del av studien säger Surfshark att den analyserade Googles transparensrapport. Thailand är rankat som nummer 16 i världen på grund av 1 147 förfrågningar från sökmotorn att ta bort innehåll. Bara under 2020 gjorde regeringen 184 begäranden om att innehåll skulle tas bort. ”Hela 95,2% av dessa förfrågningar anger ”regeringskritik” som orsak – som en total procentandel är det mer än något annat land.”
Google får tusentals förfrågningar per år från regeringar som vill att innehåll på nätet ska tas bort. Innehållets karaktär varierar, med anspråk som sträcker sig från intrång i immateriella rättigheter till ärekränkning.

Enligt Surfshark får Google tusentals förfrågningar från USA varje år, med ärekränkning som den främsta anledningen till att innehåll ska tas bort, i många fall genom att utelämna vissa sökresultat. Invånare i EU kan också begära att viss information lämnas utanför Googles sökresultat som en del av ”rätten att bli glömd”.