Sjuksköterska trakasserad av patient: ex-politiker bakom hotet

 • Länk till källan

En thailändsk sjuksköterska utsattes för verbala hot och förlöjligande från en patient och delade med sig av sin oro över bristen på stöd från sina överordnade på sociala medier. En medlem i omvårdnadsrådet rekommenderade dock att rapportera händelsen till myndigheterna och omvärdera sin arbetsmiljö.
I ett viralt inlägg delade sjuksköterskan sin frustration över att ta emot verbala övergrepp från en manlig patient. Hon uttryckte oro över hennes yrkesbrist på skydd för vårdpersonal, vilket ledde till att många sa upp sig från sina tjänster. Sjuksköterskan nämnde att hon hade utstått tidigare incidenter, men den här gången kändes det outhärdligt.

Som svar på vänners stödjande kommentarer sa hon att det är hennes första val att lämna jobbet eftersom hon inte kan kämpa mot makt och pengar. Patienten i fråga är enligt uppgift en före detta kandidat för representanthuset, vilket ökar den thailändska sjuksköterskans stress.