Regeringen rullar ut nya lotteriformat

20 juli 2023 • Länk till källan


Regeringen rullar ut de nya L6- och N3-formaten för statligt lotteri, efter tidigare godkännande av regeringen. Närstående byråer inför de nödvändiga reglerna innan de officiellt lanserar dessa nya lotteriprodukter för allmänheten.
Den tillfälliga regeringen har fortsatt att arbeta för att introducera L6- och N3-statliga lotteriformat för allmänheten, i ett försök att förbättra det statliga lotteriprogrammet och dess intäktsström för staten. De två nya lotteriformaten är L6 sexsiffrigt lotteri och N3 tresiffrigt lotteri. Båda dessa lotteriprogram skiljer sig åt när det gäller tillgänglighet och vinster.
Den biträdande regeringens talesperson Rachada avslöjade att regeringen vid sitt veckomöte igår godkände tre utkast till tillkännagivanden och ministerförordningar angående dessa nya lotteriprodukter.

Enligt dessa utkast till meddelanden kommer N3-lotterier endast att säljas via onlinekanaler. Denna lotterityp ger vinst för de med matchande nummer med vissa siffror. Samtidigt kommer L6-lotterier att vara tillgängliga på både online- och offlinekanaler, med 14 168 vinnare över vinstskategorier fasta för varje dragning.
Skillnaden mellan L6 och N3 lotterier är möjligheten att samla vinster från en dragningscykel utan vinnare med nästa cykel. Ackumuleringen är endast begränsad till två på varandra följande cykler, varefter eventuella outtagna vinster från föregående månad tas som statlig intäkt. Dragningar för både L6 och N3 lotterier kommer att göras den 1:a och 16:e dagen i varje månad.