Regeringen godkänner åtgärder för att sänka levnadskostnaderna

• Länk till källan

Regeringen godkände 10 åtgärder för att sänka levnadskostnaderna inklusive sänkning av priserna på matlagningsgas, olja och elektricitet under tre månader från och med maj.
Premiärminister sa efter regeringsmötet att konflikten mellan Ryssland och Ukraina orsakade fluktuationer i oljepriserna och ökade produktions-, transport- och servicekostnader samt levnadskostnaderna. Han beordrade berörda organisationer att vidta omedelbara åtgärder för att hjälpa människor utöver andra åtgärder som regeringen redan infört och de kom med minst 10 ytterligare åtgärder som skulle träda i kraft från maj till juli.
Enligt den första åtgärden kommer regeringen att höja sitt matlagningsgasstöd för 3,6 miljoner innehavare av statliga välfärdskort från 45 till 100 baht i månaden.
Den andra åtgärden är en månatlig subvention för matlagningsgas på 100 baht för cirka 5 500 gatuförsäljare som har statliga välfärdskort.
Den tredje åtgärden kommer att vara en månatlig bensinsubvention på 250 baht för 157 000 taximotorcyklister registrerade hos Land Transport Department.
Den fjärde åtgärden är att begränsa priset för användare av naturgasfordon till 15,59 baht per kg.

Enligt den femte åtgärden kan förare av mätartaxibilar som använde komprimerad naturgas från PTT köpa gasen för 13,62 baht per kilogram.
Den sjätte åtgärden blir en rabatt på 22 satang på bränsletariffen (FT) per elenhet på elavgifter för de personer vars elförbrukning inte överstiger 300 enheter per månad. Rabatten kommer att vara tillgänglig från maj till augusti.
I den sjunde åtgärden kommer detaljhandelspriset för diesel att begränsas till 30 baht per liter fram till slutet av april.
Enligt den åttonde åtgärden kommer regeringen att ta medel ur oljefonden för att förhindra en ökning av priset på matlagningsgas från april till juni.
Den nionde åtgärden är sänkning av arbetsgivares och arbetstagares bidrag till socialförsäkringskassan enligt 33 § i socialförsäkringslagen från 5 % till 1 % av lönerna.
Den tionde åtgärden är att sänka bidraget till fonden från 9 % till 1,9 % för socialförsäkringsmedlemmar enligt avsnitt 39 i lagen och till 42-180 baht per månad för socialförsäkringsmedlemmar enligt avsnitt 40 i samma lag.