Regeringen godkänner användningen av kemisk kastrering på upprepade sexualförbrytare

• Länk till källan

Den thailändska regeringen godkände ett lagförslag som syftar till att förhindra upprepade sexualbrottsfall, vilket inkluderar kemiskt kastrering av sexuella förbrytare, om minst två läkare är överens om proceduren och gärningsmannen ger sitt samtycke.
En talesperson från Palang Pracharath-partiet och justitieministern hade föreslagit den så kallade ”sexlagen” för att förhindra upprepade sexualbrottsfall. Lagen syftar till att ge säkerhet till befolkningen och sätta ett allvarligt straff för lagöverträdare i alla åldrar och kön som upprepade gånger begår våldsamma sexhandlingar. Totalt 320 parlamentsledamöter enades om handlingen.

Bortsett från den domstolsbeordrade kastreringen, innehåller lagen andra åtgärder för att förhindra förövare från att upprepa sexuella övergrepp. Vissa brottslingar kommer att beordras att bära en spårningsanordning och att endast vistas i ett område, vilket skulle utses av domstolen. De skulle också förbjudas att lämna landet, skyldiga att anmäla vid byte av arbetsplats, förbjudas att gå med i vissa aktiviteter som kan leda till brotten.