Phuket rapporterar fler än 1 100 Covid-fall om dagen

• Länk till källan

Fler än 1 100 nya fall av Covid-19 rapporteras dagligen i denna provins på den södra ön och lokala myndigheter är fokuserade på behandling i hemmet.
Provinsiell hälsochefen sa på torsdagen att 1 100-1 200 nya fall diagnostiserades varje dag, fler än 600 var i lokala samhällen och de andra var besökare som kom in i provinsen genom Sandbox och Test & Go-program.
En läkare sa att 97–98 % av de nya fallen var asymtomatiska eller bara hade lindriga symtom eftersom de var Omicron-infektioner, och människorna uppmanades att gå i hemisolering och behandla sig tills de återhämtade sig.
”Tusentals människor på Phuket får behandling i hemmet. Hälsovårdstjänstemän i alla distrikt tillhandahåller favipiravir och andra mediciner för att behandla symtom. ”Dessa mediciner finns tillgängliga på distriktssjukhus. Favipiravir är endast tillgängligt för symtomatiska fall och patienter som är äldre eller har underliggande sjukdomar, sa en läkare.

Ungefär 58 % av befolkningen i Phuket hade redan fått en tredje dos av Covid-19-vaccin, och ungefär 20 % av barnen i åldern 5-11 år hade fått sin första injektion, sa läkaren. Phukets guvernör sa också att när antalet nya fall ökade, hade behandlingen ändrats från sjukhus- eller karantäninläggning på hotell till självbehandling i hemmet, eftersom mer än 95% av nya fall var asymtomatiska.