Regeringen godkänner ändringar av socialförsäkringsreglerna för pensioner

• Länk till källan • 

Regeringen gav på tisdagen en första nick till arbetsministeriets plan att ändra socialförsäkringslagen så att pensionärer kan välja mellan att få sin pension i ett engångsbelopp eller på månadsbasis.
Arbetsmarknadsminister Suchart sa att lagförslaget som utarbetats av hans departement också syftar till att tillåta förmånstagare att ta ut en del av sin pension i förväg innan pensionen. Tillägget kommer också att tillåta dem att använda sina besparingar med socialförsäkringsfonden som en garanti för att få ett lån från en affärsbank, tillade han.
Suchart sa att arbetsministeriet har kommit med detta förslag eftersom vissa regler för fonden inte motsvarar den nuvarande situationen, där arbetare och anställda lider av ekonomiska problem på grund av Covid-19-pandemin. Lagförslaget syftar också till att förlänga täckningstiden för personer som är försäkrade enligt 33 §, där arbetsgivare också bidrar till socialförsäkringsfonden. Lagförslaget anger inte exakt vid vilken ålder täckningen ska upphöra, och kommer att vänta på att frågan ska avgöras i en husdebatt.

Suchart sa att förutom att tillåta pensionärer att välja mellan att få pensionen i sin helhet eller på månadsbasis, syftar lagförslaget också till att ge stöd till förmånstagare genom att låta dem ta ut sina besparingar i förväg eller använda det som en garanti för att få ett lån. Lagförslaget syftar också till att förlänga ersättningen för kvinnor på mammaledighet från 90 dagar till 98 dagar, samt att höja ersättningen för arbetstagare som har blivit funktionshindrade på jobbet till 70 procent av sin lön från 50 procent.