En av fem thailändare kan inte förstå grundläggande hälsoproblem

• Länk till källan • 

Nästan en av fem thailändare (19 procent) är oförmögna att förstå grundläggande hälsoinformation, visade en nationell hälsoläskunnighetsundersökning på måndagen.
Department of Healths undersökning visade att endast 65 procent av thailändarna är hälsokunniga – lägre än målet på 70 procent. Faktorer som orsakar låg hälsokompetens bland thailändska medborgare inkluderar hög ålder, bristande möjlighet att studera, ingen roll i samhället, ingen tillgång till internet och sociala medier, hörselproblem och oförmåga att läsa och/eller skriva. Hälsokompetensen bland respondenterna var lägst när det gällde medicin och hälsovårdsprodukter, hälso- och sjukvårdstjänster, förebyggande av sjukdomar och hälsofrämjande.
Samtidigt var läskunnigheten när det gäller hälsorelaterade färdigheter lägst när det gällde att få tillgång till information om vårdprodukter och tjänster, följt av recensioner och frågor om vårdprodukter.

Biträdande folkhälsominister sa som svar att thailändarnas hälsokunskap måste stärkas. Han tillade att den nationella kommittén för främjande av hälsoläskunnighet och kommunikation skulle ta itu med frågan.
”Det här draget syftar till att ge thailändare hälsokunskaper så att de kan ta hand om sin hälsa”, sa han. ”Om thailändare är medvetna om hälsoproblem kommer de att bli friskare.”