PM beordrar förebyggande åtgärder vid barnavårdsbyggnader; säkerhetsfönster och dörrar ska installeras

• Länk till källan • Nyinsatt •


Tragedin i Nong Bua Lamphu har stimulerat diskussioner om incidentförebyggande åtgärder som kan användas på barnomsorgscentra och skolor. Undervisningsministeriet siktar nu på att installera säkerhetsdörrar och fönster på barnomsorgshem över hela landet.
Premiärministerns ställföreträdande talesperson Tipanan sa att utbildningsministern hade beordrat installation av säkerhetsdörrar på offentliga daghem och förskolor. Utförandet kommer att utföras av Yrkesutbildningskommissionens kansli.
Beställningen gjordes i enlighet med premiärministerns policy att aktivt söka åtgärder för att förebygga och övervaka incidenter vid utbildningsinstitutioner.
Tipanan har lagt till att SOS-knappar kommer att installeras så att hjälpförfrågningar kan skickas till den lokala polisstationen. Yrkesskolor i varje provins kommer att samordna med förskolor i sitt område samt med privata ställen för att fastställa den lokala efterfrågan på SOS-systemet.
En yrkeshögskola kommer att skicka instruktörer och studenter för att utföra installationen av systemet på mötesplatser.

Den ställföreträdande talesmannen avslöjade att Nakhon Ratchasima Technical College kommer att pilotera prototypsystemet. Syftet är att integrera en komplett uppsättning säkerhetsfönster och dörrar i systemet, som även kommer att innehålla larm och kameror. Systemet kommer att göra det möjligt för lokal polis att omedelbart informeras om en incident. Prototypen förväntas släppas nästa vecka. Premiärministern lägger också vikt vid att utbilda skolpersonal och elever om metoder för överlevnad av incidenter. Detta syftar till att minska antalet händelser.