Pattaya City lanserar 24-timmarsjour för sophämtning och klagomål

16 juli 2023 • Länk till källan

Borgmästare Poramet har tagit ett betydande steg för att ta itu med oro över sophämtning genom att införa en 24-timmars hotline dedikerad till att hantera klagomål och omedelbart ta itu med allmänhetens problem angående avfallshantering i staden.
Enligt det nya systemet kan invånarna framföra sina klagomål direkt via Pattayas borgmästares Facebooksida. Hotlinenumret 1337 och borgmästarens Facebook-sida har skapats som bekväma kanaler för medborgare att rapportera problem relaterade till sophämtning och begära omedelbar hjälp när som helst.
Efter att ha tagit emot ett klagomål samordnar klagomålsavdelningen på kommunkontoret omgående med berörda myndigheter för att så snabbt som möjligt skicka ett team för att samla in och städa upp sopor.

Borgmästare Poramet upprepade sitt åtagande att lindra medborgarnas oro och sa:
”Vi förstår vikten av korrekt avfallshantering för att säkerställa en ren och beboelig miljö för våra invånare. Denna hotline kommer att underlätta direkt kommunikation mellan medborgare och de kommunala myndigheterna, vilket gör det möjligt för oss att snabbt svara på deras klagomål och vidta lämpliga åtgärder.”