Över 80 000 ton industriavfall dumpades illegalt i Rayong

• Länk till källan •

Department of Industrial Works hittade en olaglig deponi som täckte mer än 80 000 ton industriavfall i denna östra provins.
Som svar på folks klagomål om avsevärt vitt damm från stora lastbilar åkte avdelningens direktör för industriavfallshantering till en fabrik för kemiska gödningsmedel, gips, ammoniak, ammoniakhydroxid och svavelsyra i Map Ta Phut Industrial Estate i centrala distriktet, Rayong.
Vid anläggningen hittade han många högar med industriavfall och vita bitar på sammanlagt ca 500 000 ton. Grävmaskiner lastade avfallet på lastbilar.

Personalen vid anläggningen sa att industriavfallet kom från National Fertilizer Co som lades ner för två decennier sedan och att omkring 80 000 ton av avfallet redan var nedgrävt på en tom tomt ca 10 km från anläggningen. Department of Industrial Works kontrollerade den illegala deponin och stoppade transporten av avfallet från anläggningen. Avdelningen beordrade korrekt bortskaffande av allt avfall både inom och utanför anläggningen. Tjänstemän samlade in prover av avfallet för undersökning och kommer att vidta rättsliga åtgärder senare.