Över 600 valaffischer har hittills skadats av vandaler, rapporterar poliscentralen

 • Länk till källan

Totalt 639 valaffischer har vandaliserats i 54 fall som rapporterats till polisen sedan den 1 mars, uppgav den polisens (RTP) valsäkerhetsledningscenter på fredagen.
RTP har övervakat situationen över hela Thailand sedan mars för att säkerställa att det allmänna valet den 14 maj genomförs smidigt utan lagöverträdelser. Centret startade officiellt sin verksamhet den 20 april. Hittills har förövare i fyra fall dömts av domstolen, allt från 1-3 månaders villkorligt fängelse till böter på 5 000 baht, säger centrets talesman.
Ytterligare 27 fall är fortfarande under utredning, och två fall är fortfarande i domstol. Tre fall avvisades på grund av brist på bevis och/eller klagande som inte dök upp för att avge ett uttalande. De övriga 18 fallen har dragits tillbaka av målsäganden under utredningen, tillade han.

RTP har samordnat med valkommissionen för att säkerställa att lagen följs under perioden före det allmänna valet. De vidhöll att alla poliser skulle förbli politiskt neutrala under hela perioden.
RTP kommer att placera ut över 90 000 poliser i vallokaler över hela landet på valdatumet för att säkerställa allmän säkerhet och efterlevnad av lagarna.
Allmänheten kan rapportera alla brott eller tjänstefel på RTP-jourlinjen 191, 1599 eller på den lokala polisstationen 24/7.