Över 100 personer lades in på sjukhus i Khon Kaen efter att ha konsumerat cannabis

• Länk till källan • 

Folkhälsokontoret i den nordöstra provinsen har svarat genom att lansera en kampanj om att använda cannabis på ett ansvarsfullt sätt.
Hälsomyndighetens apotekare sa att behandling med cannabis endast bör fortsätta under överinseende av medicinsk personal. Han sa att människor också har fått rådet att undvika rekreationsanvändning av drogen, eftersom detta kan resultera i böter, fängelse eller bådadera enligt folkhälsolagen. Rekreationsanvändning av cannabis offentligt är fortfarande olagligt.
Myndigheterna och privata sjukhus i Khon Kaen kommer att sätta upp banderoller med information om riskerna och fördelarna med cannabis, tillade han och sa att de över 100 personer som lagts in på sjukhus drabbades av biverkningar av cannabis som de antingen rökte eller konsumerade i mat eller dryck. Han tillade att de flesta patienter endast utvecklade milda symtom, även om en led av psykiska problem efter att ha rökt drogen.

Samtidigt rapporterade myndigheterna i Bangkok på tisdagen att fyra personer hade lagts in på sjukhus i huvudstaden med en misstänkt överdos av cannabis och att en senare dog av hjärtsvikt. På tisdagen hade 21 432 personer i Khon Kaen registrerat sig för att odla cannabis – 15 498 hemma, 1 326 för medicinskt bruk, 642 för kommersiellt bruk och sex för forskning.