Nytt dekret riktar sig mot ”bulvan”-bankkonton

Länk till källan

Ett utkast till dekret i 14 sektioner om förebyggande och bekämpande av teknisk brottslighet, som syftar till att bekämpa användningen av ”bulvan”-bankkonton av bedragare och callcentergäng, förväntas träda i kraft snart.
Den biträdande regeringens taleskvinna Rachada sa att lagförslaget godkändes av regeringen på tisdagen efter att ha granskats av statsrådet. Hon sa att kärnan i lagförslaget är att tillåta utbyte av information mellan finansinstitutioner, företag och myndigheter för att hantera ekonomisk brottslighet och tygla bedragares användning av nominerade för att öppna bankkonton eller skaffa SIM-kort för att underlätta olaglig verksamhet.
Enligt lagen får finansinstitut, företagare och teletjänstoperatörer utbyta information vid misstänkt brott genom ett datadelningssystem.
Systemet i fråga måste godkännas av ministeriet för digital ekonomi och samhälle, Royal Thai Police (RTP), Department of Special Investigation (DSI), Anti Money Laundering Office (Amlo) och Bank of Thailand.

Telekomleverantörer är skyldiga att lämna information om sina kunder inom angivna perioder till RTP, DSI eller Amlo för undersökning om olaglig verksamhet misstänks.
Finansiella institutioner och företag som upptäcker misstänkta transaktioner får tillfälligt avbryta dem och varna finansinstitut eller företag som tar emot de överförda pengarna.
Om finansinstitutioner och företag underrättas om misstänkta transaktioner av offer måste de tillfälligt avbryta transaktionerna och be offren att lämna in klagomål till polisen inom 72 timmar. De måste också informera finansinstitut eller företag som tagit emot överförda medel för att frysa transaktionerna.
Utkastet till dekret inför också hårda straff mot personer som anställts som nominerade för att öppna konton, eller som tillåter andra att använda mobiltelefonnummer för olaglig verksamhet. De riskerar tre års fängelse, maxböter på 300 000 baht, eller båda.

Personer som hjälper till att skaffa bankkonton, elektroniska kort, e-plånböcker, SIM-kort eller som gör reklam för denna tjänst kan riskera upp till fem års fängelse, böter på 200 000-500 000 baht eller bådadera.
”De som öppnar bankkonton för bedragare kommer att ställas inför åtal”, sa premiärministern.