Ny studie belyser behovet av mer motion bland thailändare

 • Länk till källan


Enligt generaldirektören för hälsodepartementet genomfördes studien gemensamt 2021 av folkhälsoministeriets hälsodepartement och kontoret för International Health Policy Program, med information insamlad från 78 717 individer i 77 provinser.
Rapporten avslöjade att thailändare har blivit övervägande stillasittande, med 76 % av individerna som sitter i sju timmar eller mer varje dag. Emellertid tillbringar ca 72 % av dem tillräckligt mycket tid, ca 150 minuter eller mer per vecka, till fysiska aktiviteter i enlighet med Världshälsoorganisationens standarder.
En faktor som bidragit till nedgången i fysisk aktivitet har varit förändringen av arbets-förhållandena, då arbetskraften har flyttat från jordbruks- eller industrisektorn till kontorsbaserat arbete. Som ett resultat har risken för tidig död eller icke-smittsamma sjukdomar ökat på grund av den låga energiförbrukningen.

Även om vissa individer tränar eller deltar i fritidsaktiviteter för att kompensera för sitt stillasittande kontorsliv, är detta inte alltid fallet. De i stadsområden har mer tillgång till faciliteter som gångvägar och kollektivtrafik, vilket gör att de kan ägna mer tid åt fysiska aktiviteter jämfört med sina landsbygdsmotsvarigheter.
Generaldirektören betonade att genom att öka den fysiska aktivitetsnivån kan thailändare förbättra sin allmänna hälsa och minska risken för att utveckla kroniska sjukdomar.