Ny regel för insättningsmaskiner för kontanter

• Länk till källan •

Från och med den 15 november kommer den som vill sätta in kontanter via kontant insättningsautomater (CDM) i Thailand att behöva identifiera sig genom att sätta in sina kredit- eller betalkort och ange sitt personliga identifieringsnummer (PIN) eller lösenord.
Den nya åtgärden har införts av Anti-Money Laundering Office och kommer att tillämpas på alla affärsbanker, för att förhindra tvättning av pengar som tjänats på narkotikahandel, illegalt spel eller annan kriminell verksamhet. Enligt AMLO är alternativet för dem som inte har en PIN-kod eller lösenord för kredit- eller betalkort för sina bankkonton att sätta in sina pengar och visa upp sina ID-kort för bankkassörer i kontoret, vilket kommer att medföra serviceavgifter.
Många bankkunder har via sociala medier uttryckt att de inte håller med om AMLO:s nya åtgärd och hävdar att det ökar den ekonomiska bördan och besvären i onödan, eftersom de kommer att behöva ansöka om betalkort.

Den statligt ägda Krung Thai Bank är den första affärsbanken som bekräftar införandeta av denna nya åtgärd och en kanal genom vilken allmänheten kan söka mer information.
Hittills har 11 affärsbanker godkänt den nya åtgärden, bland dem är Krung Thai Bank, Siam Commercial Bank, Kasikorn Bank, Bangkok Bank, Bank of Ayudhya, TMBThanachart Bank, UOB Bank, CIMB Bank, Government Savings Bank, regeringen Housing Bank och Kiatnakin Phatra Bank.