Invånarna i Pattaya klagar över skicket på område med strandpromenad i trä

• Länk till källan •

Flera oroliga medborgare har nyligen kontaktat The Pattaya News för att belysa skicket på ett ”strandpromenad”-område i trä på stranden.
Området i fråga ligger mittemot Mike Shopping Mall på Pattaya Beach. Detta speciella område, enligt lokala invånare, har länge haft problem trots flera tillfälliga reparationer för att försöka lösa problemen. Det här området har tät trafik dagligen och är också en populär plats på grund av upphöjda trappsteg och en stenplattform för både turister, lokalbefolkning och expats att samlas på och koppla av under hela dagen. Men på grund av den tunga gångtrafiken har tillståndet för trädelen av gångvägen försämrats kraftigt och är i behov av reparationer eller utbyte.

En del av gångvägen har gått sönder så illa att någon placerat en röd vägkon i ett hål för att varna fotgängare. Lokala invånare hoppas att relevanta myndigheter hjälper till att reparera området och göra det till en vacker attraktion för alla turister och lokalbefolkningen. De är oroliga för att någon kan skadas i dess nuvarande tillstånd.