Kungaparet delar ut diplom till avancerade militärutexaminerade

• Länk till källan •

Deras majestätere kung Maha Vajiralongkorn och drottning Suthida presiderade över en examensceremoni för avancerade militärskoleelever på Dusit Palace i Bangkok på måndagen.
Ceremonin ägde rum kl. 18.00 i Dusidalai Hall, där militära officerare tog emot sina examensutmärkelser för läsåret 2020-2021 vid olika institut. Premiärministern i sin egenskap av försvarsminister, läste upp namnen på de  från National Defence College, Joint War College, Army War College, Navy War College, Air Force War College, Command and General Staff College, Marinens befäls- och stabshögskola samt flyglednings- och stabskollegiet.

Kungen och Drottningen delade ut diplom och akademiska broscher till var och en av de utexaminerade i tur och ordning.