Kortinnehavare kan nu använda vilket sjukhus som helst

• Länk  till källan

Innehavare av 30-baht universella hälsovårdskort är nu berättigade att söka medicinsk behandling på primärvårdsenheter i landet, sa vice premiärminister och folkhälsominister Anutin på söndagen.
Det finns inget behov av att söka remissdokument från enheterna där patienter är registrerade, sa vice premiärminister och folkhälsominister Anutin när han beskrev den nya reformen av hälsosystemet på 30 baht, eller ”guldkortet”. Ytterligare uppgraderingar av den samhällsomfattande hälso- och sjukvården är en nyckelprioritering. Han har instruerat National Health Security Office (NHSO) och folkhälsoministeriet att arbeta med uppgraderingen, sa han.
Uppgraderingen av vårdsystemet började i vissa provinser förra året och kommer nu att utökas över hela landet som en nyårsgåva för kortinnehavare, sa ministern. ”Om kortinnehavare råkar bli sjuka i områden där de inte anmält sig till tjänsten kan de nu få behandling på primärvårdsavdelningar över hela landet utan att behöva remiss.
”Ändringen är avsedd att underlätta situationen för kortinnehavare och minska onödiga steg som involverar remisser av patienter för att förbättra tillgången till behandling,” sa Anutin.

NHSO:s generalsekreterare sa att budgetanslag faller under hans uppdrag. Han och hans personal var redo att stödja förändringen. ”Om kortinnehavare söker behandling från enheter där de inte registrerade sig, kan dessa sjukhus ansöka om ersättning från NHSO som har en budget redo för betalning,” sa han.