Inga fler antigentester krävs av besökare

• Länk till källan • 


Besökare behöver inte genomgå antigentester eller visa sina vaccinationsbevis när hälsomyndigheter omdefinierar covid-19 till en smittsam sjukdom under övervakning den 1 oktober.
Folkhälsominister Anutin sa att den nationella kommittén för smittsamma sjukdomar beslutade att betrakta COVID-19 som en smittsam sjukdom under övervakning istället för en farlig smittsam sjukdom.

Berörda tjänstemän i alla provinser kommer att anpassa sina handlingsplaner och åtgärder relaterade till covid-19 i enlighet med detta, sa han.