Hur man straffar olaglig bränning

18 september 2023 • Länk till källan

Att bränna skräp eller grödor i öppna områden är olagligt, och de som befinns skyldiga kan få böter och fängelse.
Påföljder för olaglig bränning bestäms av gärningens svårighetsgrad med mindre allvarliga fall som bränning som inte orsakar direkt skada men som har potentiella skadliga effekter, som lukt, strålning eller aska, kan resultera i:
• Ett varningsbrev från lokala myndigheter till markägaren, som specificerar förebyggande åtgärder för framtiden.
• Om de ignoreras inkluderar påföljderna fängelse upp till 1 månad, böter på upp till 2 000 baht eller båda.
Skada eller allmän fara: Bränning som leder till skador eller potentiella hälsorisker för allmänheten, eller skada på egendom, faller under paragraf 220 i strafflagen kan betyda:
• Fängelse upp till 7 år.
• Böter som inte överstiger 14 000 Baht.
Allvarlig fara: Om bränningen utgör betydande fara för andras egendom eller liv, faller den under avsnitt 218 eller 224. Detta resulterar i:
• Det tyngsta straffet som möjligt, med maximalt dödsstraff.

Om branden sprider sig på grund av förhållanden som hård vind och äventyrar andras egendom blir straffen ännu strängare.