Hur Koh Larn blev ”sop-ön” och vad som görs för att fixa det

Länk till källan

Koh Larn, en ö som ligger i viken utanför Pattaya, har lockat tusentals lokala och utländska turister i årtionden, men detta har onekligen lett till ett berg av sopor, vilket resulterat i en enorm deponi på den lilla ön.
”Tidigare genererades ca 10 ton sopor varje dag på Koh Larn, men eftersom antalet turister har ökat har mängden sopor fördubblats”, säger vice guvernören i Pattaya City.
Så mycket som 25 ton avfall dumpas på denna deponi varje dag. Platsen innehåller nu uppskattningsvis 70 000 ton, med ca 20 000 över marken och resten begravd under den.
”Det mesta av skräpet här är plastavfall som inte kan återvinnas,” sa han. ”Det finns också trä och andra byggmaterial som vi placerar på baksidan av soptippen, eftersom den här typen av sopor inte kan slängas genom förbränning.”
Tidigare fraktades det mesta av skräpet från Koh Larn till Pattaya för bortskaffande, tills inrikesministeriet införde nya regler om avfallshantering 2015. Detta ledde så småningom till att sopor hopade sig på ön.
”Den nya ministerförordningen säger att varhelst avfallet genereras måste vi åtgärda det där. Så vi kan inte längre frakta avfallet till Pattaya, sa vice guvernören i Pattaya City Manoch.

Berget av sopor där har varit ett långvarigt problem för människor i samhället. Nu verkar det dock finnas en väg ut. Kommunen planerar att slutföra installationen av två förbränningsugnar i år, med kapacitet att bränna minst 50 ton per dag av avfallet på deponin, inklusive nygenererat avfall. Biträdande borgmästaren förutspår dock att det kommer att ta minst 7 år att bränna allt ackumulerat avfall på soptippen.
Att bränna avfall väcker också oro över de negativa miljöeffekterna. Vice borgmästaren gav en försäkran om att användningen av förbränningsugnar har övervägts noggrant, för att minska påverkan på miljön och de boende.
”Först var vi ganska oroliga [om de negativa effekterna]”, sa han, ”men sedan undersökte vi vilken typ av förbränningsugn som skulle vara mest lämplig för ön. Så vi bestämde oss för en förbränningsugn som använder extrem värme och inte avger rök. Vi tror inte att det kommer att förstöra öns image eller miljö, eftersom [deponin] ligger mitt på ön. Så vi måste ta hand om sopberget.”