Hans Majestät Kungen leder det första riksdagsmötet

4 juli 2023 • Länk till källan

Kungen och drottningen har nådigt presiderat över öppnandet av parlamentssessionen i parlamentskomplexet på Samsen Road i Bangkoks Dusit-distrikt. Många viktiga dignitärer, ambassadörer från olika nationer och totalt 936 parlamentariker deltog.
När deras majestäter kom in i konferensrummet höll kungen det kungliga anförandet för att markera öppnandet av parlamentssessionen. I sitt tal till riksdagsledamöterna påminde Hans Majestät dem om att deras befattningar har anförtrotts dem av folket. Hans Majestät underströk också den avgörande roll de spelar för nationens välstånd, och sa:
”Vår nations framtida välbefinnande vilar nu på ditt intellekt, visdom, färdigheter och integritet. Dina lagstiftande skyldigheter och andra skyldigheter bör utföras med största ärlighet, alltid prioritera folkets och nationens fördelar.”

Traditionen med kungligt deltagande i öppnandet av riksdagssessionen är en lång tradition. En väsentlig del av ceremonin är det kungliga anförandet till parlamentsledamöter. Alla medlemmar förväntas erkänna och följa de riktlinjer som ges i denna adress, i syfte att tjäna allmänhetens och nationens bästa.
Det tidigare öppnandet av parlamentssessionen ägde rum i Vithes Samosorn Hall i utrikesministeriet den 24 maj 2019, vilket markerar den första ceremonin av den nuvarande regeringstiden.