Golfbilar, terrängfordon att få fordonsskatt

• Länk till källan

Regeringen har gett slutgiltigt godkännande för ett nytt punktskattesystem som omfattar mindre motordrivna fordon inklusive golfbilar, ATV:er och terrängfordon.
Det förväntas ge regeringen ytterligare 400 miljoner baht per år från det nya fordonsskattesystemet som omfattar mindre motordrivna fordon, inklusive trehjuliga lastbilar, golfbilar och terrängfordon (ATV). Den nya punktskatten syftar till att ge klarhet i punktskatteuppbörden mot nyare former av motordrivna fordon och samtidigt främja elfordonsindustrin för miljövård. Specifika koder och taxor för vart och ett av dessa fordon kommer att uppdateras eftersom punktskatterna inte var tillämpliga för vissa av dessa fordon tidigare.

Den nya punktskatten kommer att tillämpas på golfbilar, barnvagnar och ATV:er som drivs antingen på mer än 12 volt el eller på fossilt bränsle; samt trehjuliga fordon som fungerar på samma sätt som motorcyklar. Regeringen förväntas få 400 miljoner mer intäkter varje år från beskattningen, medan den nya, reducerade skattesatsen för trehjuliga lastbilar skulle innebära mindre intäkter från denna fordonskategori.

Det nya punktskattesystem går i linje med andra liknande internationella skattesatser samtidigt som det motsvarar Thailands riktning och policy att fungera som en tillverkningsbas för elfordon.