Efter legaliserad cannabis – kasinon nästa för Thailand?

Länk till källan

Efter att ha legaliserat cannabis överväger nu Thailand att låta kasinon bli nästa steg för att locka till sig pengar och turister.
Thailand har drabbats hårt av de pandemiår vi har bakom oss och vill nu få turisterna – och inte minst deras pengar – tillbaka så snabbt det går. Efter att ha legaliserat cannabis överväger man därför nu att satsa på kasinon för att få fart på inflödet av turister och pengar igen.
Under onsdagen landade en rapport på parlamentets bord, vilken rekommenderar regeringen att tillåta ”underhållningskomplex” som inkluderar kasinon i nyckelstäder över hela landet.
Förslaget om kasinon kommer som en del i Thailands försök att ”återuppliva” den turistindustri som är en nyckel till att få fart på landets ekonomi igen.
”Vi är fokuserade på att locka utlänningar att öka turismen och dra mer pengar ur deras fickor”, sa Pichet Chuamuangphan, vice ordförande för den grupp jurister som lämnat förslaget om kasinon.

”Detta kommer även att hejda utflödet av pengar från thailändska spelare och hjälpa regeringen att ge rejäla skatteinkomster”, tillade vice ordföranden. Chauamauangphan tror att de första kasinon som startas efter några år kommer att generera minst 11 miljarder dollar per år i nya skatteintäkter.