Det finstilta dömer ut britternas reseförsäkring i Thailand

Länk till källan

Det här året ser ut att bli ett dystert rekordår för skadade britter som blir strandsatta i Thailand och inte kan betala sina medicinska räkningar. Medan det brittiska utrikeskontoret och till och med Thailands turistförening dundrar över vikten av att köpa olycksfalls- och sjukdomsskydd, är verkligheten att de flesta reseförsäkringar inte är utformade för att täcka livräddande operationer eller dyr hemtransport.
Vanliga sjukhusräkningar är vanligtvis på 100 000 GBP och mycket mer om en flygevakueringstjänst behövs. Association of British Insurers säger att 17 procent av alla utländska anspråk avvisas, mestadels på grund av bristande dokumentation, och tillägger att den genomsnittliga utbetalningen för framgångsrika anspråk är drygt 1 000 GBP.
Med andra ord betalar försäkringsbolagen huvudsakligen ut på små skador som förlorat bagage eller avbokningar av flyg snarare än medicinska nödsituationer. Den prisbelönta bloggen Travelbunny betonar att de flesta misslyckanden beror på det finstilta i policyerna som är till för att skydda försäkringsbolagens medel snarare än dig.
En granskning av crowdfunding-sajter för välgörenhet, särskilt GoFundMe, avslöjar att inte mindre än 23 britter (eller deras familjer) har vädjat om kontanter under de senaste sex månaderna för att betala för traumatiska incidenter i Thailand och/eller för att finansiera hemtransport. De flesta fallen gällde trafikolyckor, vanligtvis på motorcyklar med fall från byggnader och rånad som tvåa. De begärda beloppen varierade från 25 000 GBP till 300 000 GBP med den genomsnittliga utbetalningen som erhölls var omkring 10 procent av det begärda. I bästa fall är crowdfunding en perifer partner snarare än en huvudfinansiär.
Orsakerna till misslyckade försäkringsutbetalningar specificeras ibland i crowdfunding-uppmaningar. I 10 detaljerade trafikolyckor vägrades fem skadade britter skydd eftersom de inte bar hjälm, två förlitade sig på brittiska körkort (endast internationella eller thailändska är lagliga här), två deltog i farliga sporter (elefantridning och bungyjump) och en hade varit borta från Storbritannien i mer än 30 dagar. Vissa rapporter var tvetydiga, till exempel ”Amex svikit mig” eller ”hemtransport inte tillåten”.

Inte överraskande nämnde inte ett enda GoFundMe-överklagande alkohol eller narkotika som ett skäl för att neka försäkringar – även om de flesta trafikolyckorna inträffade sent på natten. Vissa thailändska sjukhus är ovilliga att utföra sådana tester eftersom de inte vill förstöra chanserna till en framgångsrik försäkringsutbetalning. Men försäkringsbolag i ett stort anspråk vill ha tydliga bevis för att det inte fanns något alkohol- eller drogmissbruk. De varnings-klausuler som oftast används i det finstilta är ”måste ta rimlig försiktighet” eller ”måste följa nationella lagar”. Till exempel är det tekniskt obligatoriskt i Thailand för bilpassagerare i baksätet att bära säkerhetsbälten, vilket naturligtvis skapar problem när de inte har monterats.
Informella undersökningar i Thailand tyder på att endast ungefär hälften av de inresande turisterna har någon form av försäkring. Av dem som gör det är de flesta beroende av en reseförsäkring som kan debitera dem fem procent av den totala semesterkostnaden.

Förutom att vara medveten om det finstilta är det bästa rådet förmodligen att hålla sig borta från att hyra ett fordon till varje pris. Om något otäckt inträffar kan du vara säker på att engelska försäkringsbolag inte betalar ut frivilligt. Det är garanterat.