Butiker, boende varnade för att reservera områden på allmänna vägar för personlig parkering

Länk till källan •

Central Investigation Bureau (CIB) varnade på tisdagen butiker och människor för att reservera allmänna vägar för personlig parkering och sa att de kan få böter på upp till 10 000 baht.
CIB skrev på sin Facebook-sida att att reservera delar av allmänna vägar som personlig parkeringsplats skulle bryta mot både trafiklagen och ”lagen om upprätthållande av landets renlighet och ordning BE2535 (1992)”. Bråk om parkeringsplatser på gator framför butiker eller hus leder ofta till heta dispyter och ibland till och med dödliga gräl.
Många butiker sätter ofta upp bommar eller skyltar på vägarna framför sina butiker som säger att parkeringsplatsen är reserverad för deras kunder.
Men CIB sa på sin Facebook-sida att det var olagligt att göra det.
”Att placera något föremål, såsom metallbarriärer, stolar eller andra saker på allmänna vägar eller på ett sätt som orsakar hinder bryter mot artikel 19 i ”lagen om upprätthållande av renlighet och ordning i landet BE2535”, sade CIB i posten.
Byrån noterade att artikel 19 i lagen förbjuder att placera någonting på en allmän väg såvida inte lokala förvaltningstjänstemän tillkännager annat enligt en överenskommelse med trafikpolisen.

CIB noterade att lagen, som genomförs i kommunala jurisdiktionsområden såväl som i Bangkok och Pattaya, gjorde det möjligt för informanter om sådana överträdelser att få ett pris på 50 % av bötesbeloppet ålagts överträdarna.
CIB uppmanade allmänheten att ta antingen stillbilder eller videor av intrång på allmänna vägar för personlig parkering och skicka bilderna eller klippen till myndigheterna omedelbart.
CIB sa att överträdare av artikel 19 i lagen skulle bli föremål för en maximal böter på 10 000. Om ockupationen ägde rum i andra områden som inte upprätthålls enligt lagen, skulle ockupanterna anses bryta mot artikel 114 i landtransportlagen med ett högsta bötesbelopp på 500 baht och artikel 385 i brottsbalken med ett högsta bötesbelopp på 5 000 baht.