Bangkok bör fokusera på tillgång till kollektivtrafik för alla

• Länk till källan

Trots att Bangkok har det mest omfattande kollektivtrafiknätet i landet, är bussar, tåg och båtar mindre tillgängliga för många människor, särskilt de fattiga och fysiskt utsatta.
När vi närmar oss guvernörsvalet i Bangkok den 22 maj, uppmanar konsumenträttsgrupper kandidaterna att avstå från att enbart bygga elektriska tåglinjer. De vill att de ska fokusera på planer för att göra huvudstadens transportsystem mer tillgängliga för alla. För många som bor och arbetar i Bangkok men inte äger en bil, är det en svårighet att göra en lång resa i det trånga kollektivtrafiksystem under rusningstid en oundviklig svårighet de måste utstå dagligen.
Samtidigt säger Sawang Srisom, chef för projekt och planering av Transportation For All, ett nätverk som främjar lika tillgång till kollektivtrafik för personer med funktionshinder, att bristen på faciliteter och utrustning för att hjälpa fysiskt handikappade människor också är ett stort hinder. ”Människor med funktionsnedsättning förbises ofta. Redan 1999, när Bangkok öppnade sitt första skytrain, BTS Green Line, fanns det bara fem stationer med hissar installerade, så denna tågtjänst var i stort sett otillgänglig för dem som använder rullstol,” sa han.
Efter långvariga rättstvister vid civildomstolen och förvaltningsdomstolen säkrade nätverket äntligen ett domstolsbeslut som förpliktade BMA att installera hissar vid varje BTS-tågstation under 2015. Från och med nu säger han att alla utom två BTS Light Green Line-stationer är utrustade med hjälpmedel för personer med handikapp.
”Trots stora förbättringar för att säkerställa lika tillgång till snabba transportsystem för personer med funktionsnedsättning kämpar vi fortfarande med att kunna använda andra kollektiva transportmedel, som bussar och båtar, eftersom få av dessa tjänster är designade för personer med funktionsnedsättning”, säger han.

Bangkok behöver inte bara mer kollektivtrafik för att stödja fysiska handikapp, det krävs också stora förbättringar av trottoarer och gångvägar för att de med funktionshinder ska kunna navigera i staden på ett säkert sätt. ”Otillgänglighet är en sorts diskriminering av fysiskt utmanade människor eftersom det berövar oss vår rätt att fritt och säkert resa. Det är dags nu att vi gör vår kollektivtrafik tillgänglig för alla”, sa han.