Är Thailand på väg mot ännu en kupp 2023?

Den tidigare premiärministern Thaksin Shinawatra har precis påmint oss om att han blev ”huggen i ryggen” när den thailändska militären organiserade kuppen 2006. Sedan kom det en till 2014.
Med tanke på att Thailand har upplevt en militärkupp vart sjunde år eller så under det senaste århundradet, diskuterar akademiker, framtidsforskare och siare om det är dags för ytterligare en akut militär intervention. Konsensus verkar vara nej. Sedan 2014 har det skett genomgripande förändringar i kommandokedjan, med över 7 000 trupper från Bangkok som nu är har sin direkta lojalitet till Kungen och inte till chefen för armén. Även om det har förekommit proteströrelser av Front for Democracy Against Dictatur och andra, har oppositionen mot den militärstödda regeringen uppenbarligen splittrats.
Rädsla för förföljelse och åtal har verkligen varit en viktig faktor. Författaren Lipikar Narayaun Lindman har skrivit att det är mest sannolikt att kupper inträffar när sammanbrottet av lag och ordning är den främsta politiska heta potatisen. Så är inte fallet i dagsläget.

Naturligtvis är den thailändska armén med 1 600 generaler både rik och mäktig. Det är en enorm markägare och har stora investeringar i bank, media, hotell och golfbanor. Både armén och flottan har andelar i thailändska flygplatser och deras ledare har utsett alla 250 ledamöterna i den icke-valda senaten. Ändå har de thailändska väpnade styrkorna inte varit inblandade i betydande engagemang på hemmaplan sedan 1945. Deras stridsvagnar har utplacerats uteslutande som säkerhet för thailändska kupper, även om ingen för första gången 2014 sattes in. De ansågs inte nödvändiga, en indikation på hur starkt kuppkulturen har blivit internaliserad i thailändsk politik.
Författningsdomstolen överväger för närvarande om Prayut har, eller inte, har använt sin maximala åttaåriga tid som premiärminister. Frågan är uppenbarligen viktig för intressenterna, men den är knappast politisk dynamit eftersom den nuvarande juntastödda administrationen sannolikt kommer att överleva i parlamentet fram till det allmänna valet som är planerat till början av nästa år. Även om den är impopulär har regeringen utan tvekan varit mer framgångsrik i att hantera Covid och det rysk-ukrainska kriget än vad många förståsigpåare förutspått. Den internationella turismen återhämtar sig och en av regeringspartnerna, Bhumjaithai-partiet, har blivit populär bland många thailändska väljare på grund av avkriminaliseringen av cannabis och kontantmöjligheterna från att odla växten för medicinska ändamål.

Det är riksdagsvalet 2023 som kommer att testa thailändsk kuppkultur igen. Den allmänna förväntningen är att oppositionen, ledd av Thaksin-stödda Pheu Thai, kommer att vinna flest platser. Men det betyder inte automatiskt att de militärstödda partierna kommer att förlora makten eller ens premiärposten. Som hände i förra valet 2019 kan domare och valkommissionen häva vissa resultat på tekniska oklara punkter. Dessutom har den icke-valda senaten (överhuset med alla ledamöter utsedda av militärkoalitionen före 2019) makten att använda sina 250 röster utan ansvarsskyldighet om medlemmarna så beslutar.
Om saken fortsätter utan alltför mycket pandemonium kommer en ny regering att tillträda i mitten av nästa år. Om inte är vi tillbaka på kuppområdet.