Stora kontantbeslag på Arlanda

13 november 2023 • Länk till källan

Polisen har under de senaste två veckorna gjort flera stora tillslag på Sveriges största flygplats, Arlanda.
I ett uttalande framhåller polisen att man omhändertagit mer än två miljoner kronor i brottsvinster eller skulder till staten. Lagen om polisiära befogenheter, som trädde i kraft den 1 augusti, har underlättat polisen arbete. Lagen gör det enklare för polisen att plocka pengar från kriminella. Polisen kan , utan brottsmisstanke, kroppsvisitera resenärer och göra husrannsakan i fordon i gränsnära område. De nya befogenheterna har kommit till användning på Arlanda flygplats.
– Lagstiftningen ger oss möjlighet att arbeta med fler verktyg både på Arlanda och utanför den fysiska flygplatsen, säger Robert Alvrud, operativ samordnare för polisen på Arlanda.
Polisen har stor kännedom om att kriminella för ut stora belopp med pengar från Sverige till utlandet. De senaste veckorna har man dagligen beslagtagit stora summor kontanter i bagaget hos resenärer. Vid återkommande tillfällen har polisen anträffat kontanter på summor mellan 50 000 och 600 000 kronor.

Polisen utnyttjar även en ny lagstiftning som gör det möjligt för Kronofogden att, med hjälp av polisen, utmäta tillgångar från personer med skulder utan att själva vara på plats.
– Vid kontroll av resenärer som har skulder till staten, och där de innehar klockor eller andra värdeföremål som betingar stora värden, omhändertas dessa för Kronofogdens räkning, skriver polisen.
Robert Alvrud betonar att polisen kommer fortsätta att bevaka Arlanda och andra liknande områden.
– Resultatet av de stora beslagen visar på en enorm frekvens av kriminella vinster som lämnar Arlanda. Av det skälet jobbar vi och kommer jobba ännu mer mot kriminell ekonomi, säger Robert Alvrud.